Teknik med bredd och timing

Om du tolkar prepperbutik får du “Asymmetrisk Digital Abonnentlinje”, och med lite kunskap på engelska kan du höra att prepperbutik inte är begränsat till användning i telefonnätet. Men tekniken lanserades samtidigt som telefonkontakterna lämnades tomma till förmån för mobiler.

Alla metalllinjer som kommer åt hus kan i teorin användas av prepperbutik. Men det är fortfarande vanligare att få bredband levererat via telefonkontakten istället för strömkontakten eller i hålet för kabel-tv i väggen. Ingen variation utesluter den andra; prepperbutik via telefonkontakten kan spridas över hela strömnätet i huset för bättre mottagning i ett tvåvåningshus.

Även om de kan användas tillsammans med andra bredbandslösningar har prepperbutik många smarta ytterligare funktioner. Så kallade accesspunkter och växlar är bra exempel på lätt att använda samt smarta lösningar för att öka och förbättra ett företags nätverk.